Vereniging Parkmanagement in Emmen start bouw grootste zonnepark van Drenthe

“Lokale ondernemers doen voor maar liefst 4 miljoen euro aan werkzaamheden bij de aanleg van het zonnepark Oranjepoort. Van grondwerk tot elektrische installaties voor het 38 hectare grote zonnepark. Dat is best bijzonder en daar zijn we ook wel trots op als VPB, want het is niet vanzelfsprekend dat lokale bedrijven zulk werk uitvoeren. Wij hebben het als voorwaarde gesteld. We zeggen niet voor niets ‘VPB-leden hebben een streepje voor’. Dat maken we ook waar. Voor de regio, door de regio.”

Woorden van directeur Herman Idema van de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen, opdrachtgever voor de bouw van wat momenteel Drenthe’s grootste zonnepark wordt. Zo’n kleine 40 hectare wordt de komende maanden belegd met panelen. Bijna 90.000 panelen, die omgerekend 8500 huishoudens van stroom zouden kunnen voorzien. De stroom is voor bedrijven in de omgeving en ook voor inwoners van het nabijgelegen Oranjedorp. Maar Oranjepoort is meer dan alleen een terrein vol panelen. Het is een ‘plus-variant’. De bouw is onlangs officieel gestart. Bouwer is Groenleven uit Heerenveen

Met Oranjepoort wil de VPB mee invulling geven aan de verduurzaming van de omliggende bedrijven die als afnemer gaan fungeren. Maar ze wil er ook op een ander manier aan duurzaamheid werken. Via een Fieldlab. Een deel van het zonnepark met technische installaties gaat gebruikt worden om materialen en apparatuur te testen, maar ook om via het regionaal onderwijs technici op te leiden. Een Solar Innovation and Experience Center wordt gerealiseerd. In dit onderzoekscentrum wordt gewerkt aan innovaties, onder andere op het gebied van zonne-energie, waterstofproductie, thermietechnieken en het gebruik van biobased materialen.

De inwoners van de omliggende dorpen Oranjedorp en Nieuw-Dordrecht profiteren ook mee van het zonnepark. Zij hebben gezamenlijk energiecoöperatie ‘Nieuw Oranjepoort’ opgericht. Exploitant GroenLeven heeft hen 0,5 megawatt geschonken. Dit past bij de visie van gemeente Emmen die is aangesloten bij het Interreg COBEN project. COBEN heeft als doel om duurzame energieprojecten in Emmen zo te ontwikkelen, dat de opbrengsten zo veel mogelijk ten goede komen van de omwonenden.