Nieuwe organisatie vertegenwoordigt 16.000 arbeidsplaatsen

Emmen krijgt vanaf begin volgend jaar de grootste lokale ondernemersorganisatie van het Noorden. Ze ontstaat door het samengaan van de VPB-Emmen en de Ondernemerskring Emmen, OKE. De leden van VPB-Emmen en de OKE hebben donderdagavond met een daverend applaus ingestemd met het fusietraject. De nieuwe organisatie moet op 20 februari 2020 in de steigers staan en wordt publiekelijk gepresenteerd tijdens een groot ondernemersfeest op 4 maart volgend jaar. De ondernemersorganisatie heeft straks een kleine vierhonderd aangesloten industriële, technische en dienstverlenende bedrijven, die samen goed zijn voor zo’n 16.000 arbeidsplaatsen in Emmen en de regio Zuidoost-Drenthe.

De besturen van beide fusiepartners hebben besloten om samen te gaan, omdat hun activiteiten en netwerken op tal van terreinen steeds meer overlappend zijn en omdat men zich gezamenlijk nog sterker kan maken voor de belangen van het Emmense bedrijfsleven bij bijvoorbeeld overheden, maar ook professioneler kennisuitwisseling kan organiseren en de samenwerking met het onderwijs kan uitbreiden en intensiveren, net als landsgrensoverschrijdende contacten.

De OKE is een inmiddels 65 jaar oude vereniging die vooral grotere technische bedrijven in en om Emmen in het ledenbestand heeft. De vereniging richt zich naast het vormen van netwerken, sterk op technische kennisoverdracht via onder andere de Techniek Sociëteit. De VPB-Emmen heeft al sinds de oprichting in 2003 een breder aantal activiteiten, zoals parkmanagement, gezamenlijke inkoop, het realiseren van expertgroepen op tal van gebieden en het uitvoeren van projecten op onder andere het gebied van Duurzame Energie, Duurzame Inzetbaarheid Personeel en veilige bedrijventerreinen.