Communicatie

“Prof.dr. Anne van der Meiden, emeritus hoogleraar massacommunicatie en Twent, zegt het heel eenvoudig: “Ik kiek oe an, ie kiekt mij an. Wij kiekt mekander an. Dat is kommunikaasie”

In andere woorden: Communicatie is een proces van informatie-uitwisseling.”

Bij communicatie is er altijd sprake van een zender, een boodschap met informatie en een ontvanger. De zender in het communicatieproces probeert informatie over te dragen naar de ontvanger door middel van de boodschap. Hoe nauwkeuriger je de boodschap afstemt op de beoogde ontvanger, hoe minder ruis er onderweg optreedt tussen zenden en ontvangen, hoe helderder jouw boodschap aankomt.

Wij zijn van nuchter en helder communiceren. Informatie uitwisseling zonder poespas.

“Ik kiek oe an, ie kiekt mij an.

Wij kiekt mekander an.

Dat is kommunikaasie”

Prof.dr. Anne van der Meiden

emeritus hoogleraar massacommunicatie en Twent