Crisiscommunicatie

Plotseling slecht nieuws! En nu?

Alles maar over je heen laten komen of actie ondernemen al voor het op straat ligt? Het zelf naar buiten brengen?
Bij Roel Barkhof CS weten wij hoe je zoiets aanpakt.

Wij hebben een brede ervaring in communicatieadviezen bij plotseling slecht nieuws of het inzetten van veranderingstrajecten, reorganisaties met personele consequenties en calamiteiten.

Overhaaste uitspraken, gebrek aan feitelijke kennis bij journalisten, emotionele reacties van werknemers of de ondernemer zelf; suggestief montagewerk van uitspraken en beeldmateriaal. Het zijn zaken waarmee u te maken kunt krijgen. Soms kunt u met onze adviezen een situatie zelf de baas, soms is het beter om de communicatie tijdelijk uit handen te geven. Aan ons bijvoorbeeld.