Meer dan tienduizend inwoners van Noord-Nederland en het omringende gebied hebben de afgelopen maanden @MeldkamerNN in hun Twitterlijst gezet. Dagelijks komen daar tientallen bij. Zij volgen de 112-meldkamer van politie, brandweer en ambulancezorg in Noord-Nederland. Veel van de volgers retweeten berichten van de meldkamer ook weer naar hun volgers, waardoor het daadwerkelijke bereik van een twitterbericht nog veel groter is. Binnen ruim een half jaar is hiermee voor de hulpdiensten in Noord-Nederland een effectief en snelwerkend aanvullend communicatiekanaal ontstaan waarmee veel mensen kunnen worden bereikt.

De Meldkamer Noord-Nederland gebruikt haar Twitteraccount om actuele zoekmeldingen door te geven wanneer bijvoorbeeld mensen vermist worden en snelle actie nodig is, zoals bij jonge kinderen en verwarde ouderen. Ook wordt regelmatig aan de volgers gevraagd om bijvoorbeeld uit te kijken naar bepaalde personen of auto’s die betrokken zijn geweest bij net gepleegde misdrijven. Twitter is voor de hulpdiensten binnen de Meldkamer Noord-Nederland vaak een aanvulling op Burgernet, dat inmiddels in steeds meer gemeenten wordt ingevoerd.

Twitter biedt de Noordelijke meldkamer van politie, brandweer en ambulancezorg ook de mogelijkheid om mensen te attenderen op gebeurtenissen die bijvoorbeeld verkeershinder met zich mee kunnen brengen, of om wegafsluitingen door ongevallen snel door te geven. Ook kan het systeem gebruikt worden om in allerlei situaties tips te geven of volgers te attenderen op mededelingen op websites van de hulpdiensten.
Het is voor volgers niet mogelijk om via Twitter meldingen door te geven aan de meldkamer. Daarvoor wordt verwezen naar het alarmnummer 112 of naar het politienummer 0900-8844.