Inspectie Leefomgeving en Transport ondertekent convenant met Medical Assistance International rond toezicht personenvervoer
Vertrouwen, betrouwbaarheid en verantwoordelijkheid zijn de drie sleutelwoorden achter het handhavingsconvenant dat de Inspectie Leefomgeving en Transport en Medical Assistance International (MAI) uit Barneveld en Tynaarlo op 26 januari hebben ondertekend. De medisch-vervoerder is het eerste bedrijf in de branche dat een dergelijk convenant met de Inspectie afsluit.

MAI is gespecialiseerd in medisch-personenvervoer en huisartsenvervoer voor huisartsenposten. Het bedrijf heeft volgens de Inspectie Leefomgeving en Transport als voorbereiding op convenant het de afgelopen tijd laten zien dat het uitstekend in staat is om zelf de naleving van de wettelijke regels en voorschriften binnen het bedrijf te controleren en krijgt daarom geen reguliere transport- en bedrijfsinspecties meer . MAI is het eerste bedrijf in deze sector dat na een uitgebreide screening een dergelijk convenant met de Inspectie afsluit. Voor het bedrijf en voor de inspectie betekent het convenant een vereenvoudiging van het toezicht en een vermindering van de controle- en administratieve druk.

In het convenant belooft MAI te streven naar nul procent afwijking van de wet- en regelgeving en nul overtredingen. Het bedrijf rapporteert jaarlijks via een managementsysteem zelf een aantal gegevens rond naleving van wet- en regelgeving en risicoanalyse aan de inspectie. MAI moet er ook voor zorgen dat bedrijven die door haar worden ingeschakeld aan dezelfde kwaliteitseisen voldoen als de opdrachtgever zelf.
De Inspectie Leefomgeving en Transport voert tijdens de looptijd van het convenant geen reguliere transport- en bedrijfsinspecties uit bij MAI, behalve die waartoe zij verplicht is. Om voor een convenant in aanmerking te komen moet een bedrijf voldoen aan verschillende criteria. Zo moeten de beheersmaatregelen voor veiligheid, kwaliteit en interne controle goed zijn. Verder zijn goede resultaten bij eerdere inspecties een voorwaarde en moet het bedrijf aantoonbaar gemotiveerd zijn om de risico’s te beheersen. Als een organisatie aan die voorwaarden voldoet, maakt de inspectie afspraken over hoe zij toezicht houdt. In de nieuwe vorm van toezicht beoordeelt de IVW de kwaliteit van de beheersingsmaatregelen, de borging om de wet- en regelgeving na te leven en de minimalisering van de risico’s.De IVW wil met het afsluiten van convenanten bedrijven tot een kwalitatief hoogwaardige bedrijfsvoering stimuleren en het terugdringen van risico’s bevorderen, terwijl de inspectie zich meer kan richten op vervoerders die meer toezicht nodig hebben.