Onder grote belangstelling werd door leden van de Projectgroep Ruinen Poort Dwingelderveld een paarse kei geplaatst bij Buitencentrum De Poort. Deze eerste paarse kei markeert zowel de start van het project als de start van een nieuwe wandelroute die Ruinen en het Nationaal Park Dwingelderveld met elkaar verbindt.

Het project Ruinen Poort Dwingelderveld is een gezamenlijk initiatief van inwoners en ondernemers, in samenwerking met Natuurmonumenten en Gemeente De Wolden. Het afgelopen jaar zijn in diverse werkgroepen al veel plannen ontwikkeld. Het is tijd om die met het grote publiek te delen.
Het project heeft als doel om Ruinen nog beter op de toeristische kaart te zetten. We willen dat toeristen de weg weten te vinden naar de vele activiteiten en voorzieningen en zorgen dat zij zich in Ruinen en omgeving thuis voelen. Wat we voor ogen hebben is het aanleggen van een aantrekkelijke en uitdagende verbinding langs de paarse as tussen het dorp en de woeste heidegronden van het Nationaal Park Dwingelderveld, dat jaarlijks al 1,5 miljoen bezoekers trekt.

In die verbinding willen we een recreatieve zone inrichten waardoor Ruinen en het Dwingelderveld in figuurlijke zin dichter bij elkaar komen te liggen. De projectgroep heeft veel goede en concrete ideeën ontwikkeld. De plannen omvatten nieuwe themaroutes voor wandelaars en fietsers, routes voor op de step of te paard, een blote voetenpad en een kunstroute. Daarnaast worden nieuwe en jaarlijks terugkerende evenementen georganiseerd, die zorgen voor reuring in en om het dorp.

Wanneer je een aantrekkelijk bestemming bent, moeten mensen dat wel weten. Om Ruinen een duidelijk herkenbaar gezicht te geven, wordt een marketing en promotieplan gemaakt. Onderdeel van de herkenbaarheid is de kleur paars. Het paars van de bloeiende heide, die rondom Ruinen volop aanwezig is. Ook met het bundelen van informatie en eenduidige bewegwijzering, kunnen we Ruinen en het Dwingelderveld zichtbaarder maken en onze doelgroepen verleiden koers te zetten naar Ruinen.

We denken dat deze plannen een bijzondere stimulans geven aan de ontwikkeling van Zuid-West Drenthe. De plannen bieden veel kansen voor ondernemers en dit is hét moment om aan te haken. Met de plannen sluiten we aan bij de intensieve samenwerking van Nationaal Park
Dwingelderveld, Drents-Friese Wold, en Holtingerveld. De Ruiner Poort gaat daarin specifiek als poort naar het Dwingelderveld fungeren. In die samenwerking en met de betrokkenheid van Gemeente De Wolden en Provincie Drenthe, kunnen we elkaar versterken.