Een aantal bedrijven uit Emmen participeert vrijdag 24 oktober actief in de onderwijsmanifestatie Technics4You. Er is volgens de organisatoren sprake van een groeiende belangstelling bij ondernemers voor de kennismakingsdag voor basisschool scholieren. De manifestatie bij het Drenthe College aan de Van Schaikweg in Emmen, wordt georganiseerd door een aantal scholen voor middelbaar beroepsonderwijs, voortgezet onderwijs en de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB) Er worden zo’n 400 deelnemers verwacht. Een week later op zaterdag 1 november is een open dag bij de bedrijven, als onderdeel van de Open Bedrijvendag.

Technics4You is bedoeld voor alle leerlingen uit het basisonderwijs groep 7 en 8 in Emmen, hun leerkrachten en ouders/verzorgers. Het project bestaat uit twee delen: een techniekmanifestatie voor basisschoolleerlingen op vrijdag, en een week later op zaterdag bedrijfsbezoeken voor leerlingen en hun ouders. Het is de bedoeling de jongeren, en hun ouders/verzorgers enthousiast te maken voor een baan in de techniek. In de beeldvorming over techniek en bij het kiezen van een vervolgopleiding voor jongeren hebben de ouders een grote rol.

Lokaal samenwerkingsverband
Het initiatief voor Technics4You komt van het lokale samenwerkingsverband tussen scholen en technische bedrijven. De partijen vinden dat techniek al in de basisschool onder de aandacht gebracht moet worden. Zij willen zich daarvoor actief inzetten. Technics4YouU is een activiteit die direct aansluit bij deze wensen. m

Zelf doen
Het draait bij Technics4You om zien, doen en denken over techniek: de leerlingen zien een film over techniek; ze doen mee door zelf een werkstuk te maken en ze testen hun kennis in een quiz. Het project wordt begeleid door techniekstudenten van het MBO en docenten.

Gereedschapskoffertje
De manifestatie wordt afgerond met het uitdelen van gereedschapskoffertjes. In deze koffertjes zitten waardebonnen die de leerlingen een week later bij de deelnemende technische bedrijven kunnen inwisselen voor iets leuks.

Open huis
Op zaterdag 1 november, openen diverse bedrijven uit de technische sector in Emmen hun deuren voor de leerlingen en hun ouders, als onderdeel van de algemene Open Bedrijvendag die dan wordt georganiseerd. Zo kunnen de leerlingen en hun ouders in de praktijk zien hoe het toegaat in een bedrijf en welke mogelijkheden worden geboden

De kinderen worden samen met hun ouders rondgeleid en kunnen deelnemen aan doe-activiteiten. Aan het einde van een activiteit bij een bedrijf leveren de jongeren een bon in en krijgen er iets voor terug voor in hun gereedschapskoffer.