Het bedrijfsleven in Zuidoost Drenthe strijdt schouder aan schouder voor het behoud van de Belastingdienst in Emmen. In een gezamenlijke brief namens zo’n 13.000 bedrijven en ondernemers wijzen de gezamenlijke belangenorganisaties, netwerkclubs en de Kamer van Koophandel Noord-Nederland op de desastreuze gevolgen die het vertrek van vrijwel de gehele Belastingdienst heeft voor de regio. Er verdwijnen zoals het nu lijkt 220 van de 300 banen op MBO- en HBO-niveau. Banen, zo zeggen de gezamenlijke ondernemersorganisaties, waar juist in dit gebied grote behoefte aan is.

Het schrappen van vrijwel de gehele Belastingdienst in Emmen betekent dat de regio in de ogen van het gezamenlijke bedrijfsleven in de gemeenten Coevorden en Emmen en de Kamer van Koophandel, dat de regio onevenredig zwaar wordt getroffen. Er wordt gewezen op het al eerder uit Emmen verdwijnen van de Topografische dienst, de UZSO, de afdeling PSA van het Ministerie van Defensie en het aangekondigde vertrek van het Kantongerecht.

Verder worden de leden van de Tweede Kamer nog eens gewezen op wat heet ‘de motie Heijnen c.s.’ uit februari 2012. Daarin spreekt de Tweede Kamer uit dat het schrappen van banen bij rijksdiensten niet onevenredig mag neerslaan en dat provincies met een relatief hoge werkloosheid zoveel mogelijk moeten worden ontzien.

De brief aan de leden van de Tweede Kamer is ondertekend door:

  • MKB Zuidoost-Drenthe,
  • Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen,
  • Ondernemersvereniging Emmen Vlinderstad,
  • Industriekring Schoonebeek,
  • Industriële Vereniging Coevorden,
  • de Commerciële Club Emmen,
  • Ondernemerskring Emmen,
  • Ondernemersvereniging De Koepel
  • Kamer van Koophandel Noord-Nederland.