Drentse ondernemers geloven in vergroenen van de energie die ze gebruiken
Meer dan tweederde van de ondernemers die de Bedrijven Contactdagen Drenthe in Assen hebben bezocht vindt dat stroom uit windmolens op land een essentieel onderdeel is van de duurzame energiemix die straks nodig is. Bijna tweederde van hen vindt ook dat er in de Noordelijke provincies meer ruimte moet komen voor die windenergie. Dat kan worden afgeleid uit een peiling van het groene energiebedrijf Raedthuys onder circa 125 willekeurige bezoekers van de Bedrijven Contactdagen Drenthe in Assen.

De ondernemers hebben goed in de gaten dat het zelf opwekken stroom met hulp van zonnepanelen voor bedrijven nu al heel aantrekkelijk is. Ongeveer 90 procent van de ondervraagden weet dat. Van de ondervraagde bezoekers gaf ongeveer 40 procent aan ook daadwerkelijk plannen te hebben om binnen afzienbare tijd zonnepanelen te plaatsen op of bij hun bedrijfsgebouwen. Ruim meer dan de helft van de ondernemers ziet ook wel iets in participatie in windmolens, om zo de eigen energie op te wekken.
In het huidige tempo haalt Nederland niet de doelstelling van 16 procent duurzaam opgewekte energie in 2020 absoluut niet, zeggen de ondervraagde ondernemers unaniem.

Uit het onderzoek van groene-energieproducent Raedthuys komt verder naar voren dat bijna de helft van de ondervraagden voor zijn of haar bedrijf wel een vorm van een meerjarenplan heeft om zelf energie te besparen. Maar tegelijkertijd hebben veel ondernemers niet echt een idee hoeveel energie ze gebruiken met hun bedrijf. Meer dan driekwart van de ondervraagden antwoordde op deze vraag met ‘ik weet het niet’. Ongeveer tachtig procent van de ondervraagden is wel bereid om voor het vergroenen van de eigen productie gebruik te maken van écht groene stroom uit Nederland; stroom uit wind en zon.