Meer ruimte voor de klanten en de medewerkers, meer balies, meer privacy, licht en comfort. Over enkele maanden moet het klaar zijn. De poliklinische Scheperapotheek bij het Scheperziekenhuis in Emmen krijgt een compleet nieuwe huisvesting op een nieuwe locatie, vlakbij de hoofdingang van het ziekenhuis. Maandagmiddag ging op feestelijke wijze de eerste schep de grond in. Dat gebeurde gezamenlijk door de medewerksters, de directie en de Raad van Commissarissen.
De nieuwe poliklinische- en dienstapotheek bij de hoofdingang van het Scheperziekenhuis is straks zowel van buiten als van binnenuit het ziekenhuis te bereiken. De Scheperapotheek doet ook dienst als apotheek voor de huisartsenspoedpost en als dienstapotheek voor de regio.
Met de nieuwbouw van de apotheek komt een eind aan een ruimtegebrek dat de laatste jaren steeds nijpender werd. Dat ontstond door het groeiend aantal activiteiten die de poliklinische apotheek verricht. Op de locatie aan het centrale plein in het ziekenhuis waren geen uitbreidingsmogelijkheden, daarom is besloten de nieuwe Scheperapotheek vlakbij de hoofdingang van het ziekenhuis te bouwen.
De nieuwbouw moet voorjaar 2018 gereed zijn.