De Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen, VPB, moet op het elektriciteitsnet de ruimte krijgen nieuwe zonneprojecten aan te sluiten en netbeheerders moeten het mogelijk maken om te experimenteren met de capaciteit van het bestaande net, om dat beter te benutten. Dat vindt het Drentse CDA-kamerlid Agnes Mulder. Ze heeft hiervoor aan het adres van minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat een motie opgesteld die wordt ingediend in de Tweede Kamer. De motie is inmiddels mede ondertekend door de VVD, D66 en de ChristenUnie.

De motie van Kamerlid Agnes Mulder is het resultaat van een overleg met de VPB tijdens het bezoek van minister Wobke Hoekstra van Financiën en het Kamerlid onlangs aan Emmen. VPB-directeur Herman Idema: “De VPB heeft het thema energietransitie en elektriciteitsnetwerk toen nadrukkelijk onder de aandacht gebracht. We hebben weliswaar een paar weken geleden een groot zonnepark van 35 Ha, Oranjepoort, kunnen aansluiten vanuit de VPB, maar een paar andere grote vergroeningsprojecten waar we als bedrijfsleven in de regio Emmen momenteel plannen voor voorbereiden, dreigen te stranden op het gebrek aan netcapaciteit. Dat hebben we goed kunnen uitleggen. Onze visie en onze aanpak, werken vanuit de bedrijven zelf, werd door Agnes Mulder en minister Hoekstra omarmd. We zijn dan ook heel blij met deze motie, die de minister van Economische Zaken en Klimaat stimuleert om snel actie te ondernemen, zodat wij met onze vergroeningsplannen verder kunnen.”

In de motie van Kamerlid Mulder wordt minister Wiebes gevraagd om voor de korte termijn samen met alle betrokken partijen oplossingen te zoeken voor al die gebieden waar sprake is van een capaciteitstekort. Bijvoorbeeld door het mogelijk te maken om in deze gebieden experimenten of pilots te houden waarbij wordt gekeken naar slimmere manieren om het bestaande elektriciteitsnet te gebruiken.