OPDRACHTGEVER

gemeente Emmen

BETREFT

Discussieleider en begeleiding sprekers tijdens drie avonden over het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan

Wat vinden de erkende overlegpartners van de gemeente Emmen (EOP’s) van het ontwerp GVVP, het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan voor de komende jaren? Welke dingen vinden ze goed, welke dingen in hun omgeving kunnen beter? De drie bijeenkomsten eind juni / begin juli 2012 hadden de mooie naam ‘luister en vertelavonden’. Er werd op deze avonden door de gemeente en door de overlegpartners verteld en er werd naar elkaar geluisterd. Er werd ook gediscussieerd. Soms op het scherpst van de snede.

Tijdens de drie avonden werd kritiek gespuid, uitleg gevraagd en werden waardevolle suggesties gedaan. Politiek gevoelige maatregelen rond verkeer, bereikbaarheid, parkeren en wegenaanleg in de gemeente werden op tafel gelegd en van een mening voorzien. Alle reacties worden betrokken bij het opstellen van een definitief voorstel voor het nieuwe Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan dat eind 2012 door de gemeenteraad wordt vastgesteld

GEREALISEERD

2012