OPDRACHTGEVER

gemeente Emmen “Van zorgen voor naar zorgen dat”

BETREFT

Ambtelijk medewerkers van de gemeente en de verantwoordelijk wethouder Henk Jumelet gingen naar de dorpen en wijken toe om tekst en uitleg te geven en vragen te beantwoorden over de veranderingen in de huishoudelijk hulp voor mensen die gebruik maken van de wet maatschappelijke ondersteuning. Een thema waarover veel misverstanden bleken te bestaan en veranderingen die veel emoties met zich meebrengen. Totaal zes bijeenkomsten op diverse plaatsen in de gemeente Emmen.

Tijdens deze avonden was de gespreksleiding en de begeleiding van de sprekers in handen van Roel Barkhof CS.

GEREALISEERD

2012