OPDRACHTGEVER

GGD Drente / Vereniging Drentse Gemeenten

BETREFT

Serie korte video’s ten behoeve van een nieuwe campagne voor het werven van Burgerhulpverleners en het beschikbaar krijgen van meer openbaar toegankelijke AED’s

IDEE, VORMGEVING & ORGANISATIE

Roel Barkhof cs

CAMERAMAN EN EDITOR

Wim van der Glas

START PROJECT

augustus 2018

OPLEVERING PROJECT

oktober 2018