OPDRACHTGEVER

gemeente Emmen┬á“Bargermeer herstructureren collectief ondernemen”

BETREFT

Verzorgen communicatie rondom het Bahco project.
Vier keer per jaar verscheen de Nieuwsbrief Bahco. Heel veel verschillende partijen zijn betrokken bij het Bahco programma, bedrijven, de politiek, het bestuur, ambtenaren belangenorganisatie, subsidiegevers, erkende overlegpartners van naastgelegen woongebieden. Zij moeten allemaal goed worden geïnformeerd over de voortgang van het Bahco programma.

Bahco staat voor “Bargermeer herstructureren collectief ondernemen” en is een programma voor het toekomstbestendig maken en up-to-date houden van het bedrijventerrein Bargermeer, het Bedrijvenpark A37 en het nog te realiseren bedrijventerrein Bargerpoort. Duurzaamheid, optimaal ruimtegebruik en bereikbaarheid spelen hierbij een hoofdrol. De Werkas Emmen is met zo’n kleine duizend hectare – waarvan inmiddels ruim 800 hectare ook ontwikkeld- ongeveer 12.000 arbeidsplaatsen en zo’n 500 bedrijven, het grootste aaneengesloten en niet zeehaven gebonden bedrijventerrein van Noord en Oost-Nederland en nummer 5 van Nederland.

GEREALISEERD

2002 t/m 2013