Onder de titel The Canterbury Tales, verhalen uit Canterbury, organiseerden UMCG Ambulancezorg en Healthwise, een onderdeel van de faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen, op 20 april 2015 een mini-symposium over de ontwikkeling van nieuwe acute zorgnetwerken met hulp van modellen en simulaties.
Het mini-symposium trok een kleine 100 belangstellenden uit de wereld van zorg, overheid en wetenschap.

Bijzondere gast was Dave Richards van St John New Zealand, de organisatie voor mobiele zorgverlening en community-care in Nieuw Zeeland.
Vanuit de faculteit Economie en Bedrijfskunde werd een inleiding verzorgd door dr. ir. Durk Jouke van der Zee, bijgestaan door Hessel Jonker, de data-analist van UMCG Ambulancezorg en door ir. ing. Jaap Hatenboer, manager Beleid en Innovatie van UMCG Ambulancezorg.
Dave Richards van St. John Ambulance nam de aanwezigen mee naar Nieuw Zeeland en schetste de ontwikkelingen die daar momenteel gaande zijn. De middag stond onder leiding van prof dr. ir. Kees Ahaus.

Rode draad van de middag was dat er krachtige aanleidingen nodig zijn om ingrijpende veranderingen teweeg te brengen in een zorgstelsel. In de regio Canterbury van Nieuw Zeeland waren dat in 2007 vooral de zorgen over de continuïteit en betaalbaarheid van de zorg. In 2011 kwam het zorgsysteem onder enorme druk te staan als gevolg van de aardbevingen die vooral in Christchurch een groot deel van de bestaande zorg-infrastructuur vernietigde. Hierdoor ontstond de noodzaak om de transitie in een nog hoger tempo te realiseren. Tijdens het proces werd daarbij veel gebruik gemaakt van ‘modellen’ en simulaties.

Ook in Noord-Nederland wordt in Drenthe en Friesland al enige tijd gewerkt met simulatiemodellen om een optimaal netwerk voor ambulancezorg te realiseren. Binnenkort wordt de regio Groningen daaraan toegevoegd, waardoor een samenhangend Noord-Nederlands simulatiemodel ontstaat.
Alle inleidingen en achterliggende documenten zijn hieronder als download te vinden.

Klik hier voor meer informatie over de sprekers