De bouw van Zonnepark Oranjepoort tussen Emmen en Klazienaveen gaat door. Het Rijk heeft de voor de realisatie benodigde SDE-subsidie afgegeven, waardoor de laatste stappen op weg naar daadwerkelijke realisatie kunnen worden gezet. De start van de bouw in voorzien voor de loop van 2018. Daarmee wordt een belangrijke bijdrage geleverd richting verdere verduurzaming en vergroening van het bedrijfsleven in de regio. Langs de weg van Emmen naar Klazienaveen ontstaat in 2018 één van de grootste zonneakker van Nederland; 38 hectare groot, met 110.000 zonnepanelen en goed voor stroom voor 9000 huishoudens.

Het zonnepark is een initiatief van de Vereniging Parkmanagement Bedrijventerreinen Emmen (VPB) en wordt gerealiseerd door zonneparken ontwikkelaar GroenLeven uit Heerenveen. De gemeente Emmen steunt het project ten volle, en zorgde ervoor dat binnen een jaar na het eerste idee voor het zonnepark alle noodzakelijke procedures voor de bouw konden worden afgewikkeld. Volgens ontwikkelaar GroenLeven is sprake van een recordtijd. Ook de omwonenden zijn al in een vroeg stadium bij het plan voor de zonneakker betrokken, en kunnen er straks van profiteren.

Streven naar verduurzaming
De aanleg van het Zonnepark Oranjepoort is een uitvloeisel van het door de gemeenteraad van Emmen in 2015 vastgestelde beleid ten aanzien van zonneakkers. De gemeente wil duurzame energie uit zon namelijk zoveel mogelijk stimuleren. Het project past ook in het streven van de VPB, – met meer dan 300 leden binnen het Emmense bedrijfsleven- , om te helpen waar mogelijk de bedrijven en bedrijventerreinen rond Emmen te verduurzamen.

Zonnestroom voor waterstof
Naast het feit dat een deel van de stroom straks geleverd wordt aan bedrijven en bijvoorbeeld aan inwoners van Oranjedorp, wordt de zonnestroom ook gebruikt voor de productie van waterstof op Bedrijvenpark A37. Daar wordt door het in Hoogezand gevestigde bedrijf Holthausen Clean Energy Solutions een installatie neergezet om waterstof mee te maken en komt een tankstation voor deze nieuwe energiebron voor het wegverkeer. De vergunningaanvraag hiervoor is inmiddels bij de gemeente Emmen in behandeling.
Met de combinatie van één van de grootste zonneakkers van ons land en een productielocatie en een tankstation voor waterstof, zet Emmen een duidelijke stip op de kaart daar waar het gaat om de toekomstige duurzame energievoorziening, niet alleen voor huishoudens en bedrijven, maar ook voor mobiliteit.

Ruimte om te testen
Het lokale bedrijfsleven en onderwijs instellingen op verschillende niveaus, worden de komende tijd via de VPB en de gemeente nadrukkelijk betrokken bij de realisatie en het gebruik van het zonnepark Oranjepoort. Zo zal er o.a. een gebied met een oppervlakte van bijna 1 hectare worden ingeruimd voor een zogenaamd Fieldlab, een locatie die geschikt is voor proefopstellingen, het testen van opslagtechnieken voor elektriciteit en het gebruik van nieuwe materiaalvormen zoals bio-composiet. De inrichting van het Fieldlab is de laatste schakel in de uitvoering van het project Zonnepark Oranjepoort, dat in de loop van 2018 concreet vorm moet krijgen.