‘Hallo Stage’ moet in het nieuwe school- en studiejaar voor scholieren en studenten in de regio van de Dutch TechZone de nieuwe manier worden om een stage te vinden. En voor ondernemers de plek om hun stages aan te bieden en zichzelf en of hun bedrijf met een kort, snel zelf te maken filmpje te presenteren. Hallo Stage is een app voor smartphones, ontwikkeld op initiatief van de VPB-Emmen, met steun van de Dutch TechZone. De app werd gelanceerd tijden ‘het Ondernemersevent’van de VPB, met dit jaar als thema ‘Lekker werken in Emmen’.

“De stage-app ‘Hallo Stage’ is bedoeld voor iedereen die in de regio Hoogeveen, Hardenberg, Coevorden en Emmen – de Dutch TechZone- een stageplek zoekt,” zegt Herman Idema van de VPB. “Scholieren kunnen op het moment dat hen dat past, al swipend, kijken welke bedrijven stages hebben en wat die bedrijven doen. En ondernemers hebben de gelegenheid om zelf een boodschap op te nemen, en/of iets van hun bedrijf te laten zien. Niks ingewikkeld, het kan gewoon met een filmpje op de telefoon.”

“En voor die ondernemers die dat moeilijk vinden, of niet weten wat ze moeten vertellen, gaan we ze de komende maanden helpen met kleine teams studenten die gewoon naar de ondernemers toe komen, ze adviseren en helpen met opnemen, vertelt Adri Wischmann vanuit de Dutch TechZone betrokken bij ‘Hallo Stage’.”In de zomervakantie moet de app een stevige basis en inhoud hebben, want dan gaan veel scholieren en studenten op zoek naar een stageplaats voor september. We hebben dus nog wat te doen. Ondernemers met vragen of een hulpvraag kunnen zich melden bij de VPB-Emmen.”

Het streven is om van Hallo Stage op termijn de toegangspoort te maken tot de stages in de regio. “Je moet aanhaken bij de Youtube generatie. Filmpjes in plaats van folders en stageaanbiedingen op een A4. Met ‘Hallo Stage’ denken we een brug te kunnen slaan tussen ondernemers en de jongeren,” aldus Herman Idema van de VPB. Hij vult nog aan dat de app helemaal in de Dutch TechZone is ontwikkeld en daar ook zal worden uitgebouwd, maar dat in principe iedereen, overal, ook buiten de Dutch TechZone er gebruik van kan maken.