Emmen krijgt op bedrijvenpark A37 een futuristisch ogend tankstation voor CNG en LNG, twee vormen van aardgas voor het wegvervoer, samen met een waterstoftankstation en een regionale productie eenheid voor die waterstofgas.
Er is een investering van vijf miljoen euro mee gemoeid en het geheel  moet najaar 2018 in bedrijf zijn.

De concrete plannen van het bedrijf Holthausen Clean Energy Solutions werden gepresenteerd tijdens een ondernemersbijeenkomst van de Verenging Parkmanagement, de VPB. Ze zijn gekoppeld aan de bouw van een grote zonneakker van 38 hectare op het naastgelegen bedrijventerrein Oranjepoort door het bedrijf Groenleven. Daar is ook een Fieldlab gepland, een experimenteer – en testlocatie voor alles wat met zonnestroom te maken heeft. De door de VPB aangejaagde ontwikkeling past geheel in het door de gemeente ingezette verduurzamingsbeleid en de omschakeling naar duurzame, vooral door de zon opgewekte energie.

Waterstofproductie voor de regio

Aan het tankstation voor waterstof is een installatie gekoppeld die ter plaatse de waterstof produceert voor zowel het eigen tankstation als voor andere afnemers in de regio die via een via een mobiel tankstation worden bevoorraadt, vertelde initiatiefnemer Stefan Holthausen van de waterstofspecialist. De waterstofproductie krijgt straks z’n energie van het nabijgelegen zonnepark Oranjepoort. Het tankstation voor gas en waterstof en de installatie voor waterstofproductie moeten verrijzen op een ruim 1 hectare grote locatie naast Truckpoint op het bedrijvenpark A37. Het nog aan te leggen zonnepark Oranjepoort van 38 hectare ligt daar straks slechts enkele honderden meters vandaan.

Fieldlab: testlocatie voor alles op het gebied van zonnestroom en energieopslag

De ondernemers kregen tijdens de bijeenkomst van directeur Bert Hendriks van zonneparkbouwer Groenleven een inkijkje in de ontwikkelingen rond het zonnepark en de mogelijkheden die dat gaat bieden voor bedrijven om zichzelf in één klap aanzienlijk te verduurzamen. De ondernemers werden verder meegenomen in het plan voor een Fieldlab bij het zonnepark. Dat is een afgesloten terrein waar bedrijven kunnen experimenteren en testen met alles wat met zonnestroom te maken heeft. Van nieuwe zonnepanelen en technische installaties, tot alternatieve constructies en materialen om ze mee te bevestigen. Het Fieldlab gaat ook een rol krijgen voor het technisch onderwijs in de regio, waar door deze ontwikkelingen steeds meer vraag naar specialistische technici zal komen.

Het moment van realisatie van het zonnepark en de voorzieningen voor waterstofproductie met bijbehorend tankstation zijn gekoppeld aan een nog door de overheid te verlenen SDE-subsidie voor duurzame energie. Daarover moet nog dit jaar duidelijkheid komen.